Fiskus przekaże 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego (OPP), jeżeli taka kwota wynika z zeznania złożonego w terminie albo z korekty dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla rozliczenia. Warunkiem jest zapłata podatku należnego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego.

O terminowe przekazanie zeznania nie muszą się martwić podatnicy rozliczający się na druku PIT-37 i PIT-38. Jeżeli nie złożą go samodzielnie, zeznanie przygotowane przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie uznane za wysłane 30 kwietnia.
Ta zasada nie zadziała w przypadku PIT-28 i PIT-36, które skarbówka sporządza tylko podatnikom niebędącym przedsiębiorcami. Wypełniony formularz trzeba zaakceptować albo złożyć zeznanie samodzielnie. W takim przypadku za wniosek o przekazanie 1 proc. PIT uważa się wskazanie w zeznaniu albo w jego korekcie numeru KRS organizacji oraz kwoty.
Takim wnioskiem jest również wypełnienie formularza PIT-OP przez podatników otrzymujących od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A.
Emeryci i renciści, którzy otrzymali PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała 1 proc. ich podatku, nie będą musieli nic robić, bo fiskus przekaże ją automatycznie.
Dla tych emerytów, którzy otrzymali PIT-11A i muszą złożyć roczne zeznanie, zasady przekazywania 1 proc. są takie same jak dla pozostałych podatników. Mogą samodzielnie złożyć zeznanie albo nie podejmować żadnych działań – wtedy PIT-37 wygenerowany w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowane, a 1 proc. otrzyma OPP wybrana rok wcześniej.