Pierwotnie MF zamierzał przesunąć terminy wyłącznie dla organizacji non profit i to tylko o miesiąc, co zostało odzwierciedlone w opublikowanym projekcie nowelizacji rozporządzenia w tym zakresie. Teraz jednak resort zmienił zdanie. To sukces m.in. naszej redakcji, która o problemie napisała w artykule „Biura rachunkowe z COVID-19 są w kropce” (DGP nr 55/2021). Wskazywaliśmy w nim na kłopoty przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe, w których pracownicy (często nawet wszyscy) chorują na koronawirusa i nie są w stanie dotrzymać terminów zawartych w przepisach. Ustawodawca zdecydował się bowiem jedynie na przesunięcie z 31 marca do 30 czerwca terminu na złożenie CIT-8 (i CIT-8AB) oraz zapłatę podatku. Tymczasem wydłużanie czasu na sporządzanie zeznań bez wydłużenia go dla sprawozdań jest bezcelowe, bo po utworzeniu rocznego raportu wypełnienie zeznania to tylko chwila. Dokumenty tworzone są właściwie jednocześnie.
W związku z tym MF – „biorąc pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19 – podjął decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla: