Zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy PIT dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowanego IP) może być zarówno dochód ze sprzedaży kwalifikowanego IP, jak i dochód z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi. To dwa odrębne źródła. Wnikliwa analiza przepisów ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że określenie właściwego źródła wpływa na sposób kalkulacji dochodu.
Jeżeli bowiem dochód programisty stanowi dochód z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży usługi, pojawia się problem z prawidłowym wyekstrahowaniem wartości samego kwalifikowanego IP. Opodatkowany według preferencyjnej stawki jest bowiem wyłącznie dochód z kwalifikowanego IP, którym w tym przypadku jest prawo autorskie do programu, a nie dochód ze sprzedaży całej usługi.