Dwa spośród tych orzeczeń są już prawomocne. Nie zapadł jeszcze żaden wyrok NSA w sprawie WIS.
O wydanie tych informacji można występować od 1 listopada 2019 r., ale moc wiążącą mają one dopiero od 1 lipca 2020 r. W samym tylko okresie od 1 listopada 2019 r. do 11 lutego 2021 r. podatnicy złożyli już 15 467 wniosków o WIS. Dyrektor KIS wydał 9407 takich informacji.
Przypomnijmy, że wiążące informacje stawkowe zastąpiły interpretacje indywidualne w zakresie stawek VAT. Wcześniej, czyli przed 1 listopada 2019 r., dyrektor KIS nie mógł odmówić wydania interpretacji w tego typu sprawach (patrz WSA w Poznaniu w wyroku z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Po 342/20, nieprawomocny).
‒ Znakomita większość zapytań o stawki VAT (84 proc.) dotyczy towarów. Pytania o świadczenia kompleksowe stanowią 5 proc. – poinformowała w rozmowie z DGP Ewa Łuczak, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (patrz „Wnioski o WIS w sprawie świadczeń złożonych to tylko 5 proc.”, DGP nr 35/2021).
Z dotychczasowych czterech orzeczeń w sprawie WIS trzy dotyczyły towarów, a tylko jedno świadczenia kompleksowego. We wszystkich sąd przyznał rację organowi, że właściwa w danej sprawie jest stawka 23 proc.
Usługi toalet
Jedyne jak dotąd orzeczenie w sprawie świadczeń złożonych zapadło przed WSA w Kielcach 22 lutego 2021 r. (sygn. akt I SA/Ke 8/21, nieprawomocny). Opisaliśmy je w artykule „Usługi toalet są z 23-proc. VAT”, DGP nr 51/2021 r.).
Podatnik stał na stanowisku, że usługę toalet publicznych należy zakwalifikować do grupowania PKWiU 81.29.13.0 – Pozostałe usługi sanitarne i opodatkować 8-proc. stawką VAT. Dyrektor KIS, a następnie WSA w Kielcach uznali, że świadczenie należy zaklasyfikować do PKWiU 2015 pod pozycją 96.09.19.0 – Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane i opodatkować 23-proc. stawką VAT.
Sąd uzasadnił, że zasadniczym celem działalności podatnika nie jest zapewnienie i utrzymywanie czystości oraz higienicznych warunków w toaletach, ale zapewnienie usługobiorcom możliwości skorzystania z nich. Dlatego nie są to usługi sanitarne, a pozostałe różnorodne usługi, które obejmują również usługi toalet publicznych.
Pralinki z 23-proc. VAT
Trzy wyroki dotyczące wysokości VAT od dostaw poszczególnych towarów zapadły w grudniu 2020 r. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2020 r. towary są klasyfikowane nie na podstawie PKWiU, a na podstawie unijnej Nomenklatury Scalonej (CN).
W wyroku z 8 grudnia 2020 r. WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 615/20, nieprawomocny) rozstrzygnął spór o stawkę na gotowe kulki chałwowe ‒ krem chałwowy (krem tłusty) w waflowej otoczce, oblany czekoladą deserową. Spółka uważała, że właściwa jest tu stawka 5 proc. VAT, bo towar trzeba zaklasyfikować do działu 19 Nomenklatury Scalonej (1905 32 19), który obejmuje przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka i pieczywa cukiernicze. Argumentowała, że o takim sposobie zaklasyfikowania przesądza zawartość wafla w wyrobie.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że wafle stanowią jedynie 7,33 proc. gotowego wyroku, więc kulki chałwowe mieszczą się w dziale 18 Nomenklatury Scalonej (kakao i przetwory z kakao). To oznacza, że są opodatkowane stawką 23 proc. VAT.
Organ wyjaśnił, że w kulkach produkowanych przez spółkę wafel nadaje produktowi jedynie kształt i oddziela nadzienie od polewy. Nie przesądza natomiast o zasadniczym charakterze produktu.
Tego samego zdania był WSA w Bydgoszczy. Zgodził się z fiskusem, że wafel nie jest decydującym składnikiem kulek, więc spornej praliny nie sposób uznać za wyrób piekarniczy.
Koktajle też
Pozostałe dwa wyroki w sprawie WIS zapadły 16 grudnia 2020 r. przed WSA w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 852/20 oraz I SA/Bk 853/20). Oba są już prawomocne, a dotyczyły koktajli na bazie białka serwatkowego (z mleka) z domieszką wsadu owocowego, który stanowił 15 proc. całego składu.
Podatnik uważał, że skoro koktajle składają się w większości (85 proc.) z białka serwatkowego, to są produktem mlecznym z serwatki i powinny być zaliczone do działu 04 pozycji 0404 podpozycji CN 0404 10. Powinny być więc objęte stawką 5 proc. VAT.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że choć białka serwatkowe są głównym składnikiem, to koktajle nie mogą być sklasyfikowane pod pozycją 0404 CN, bo zawierają dodatek owoców (wsad owocowy). Wyjaśnił, że oba koktajle należy zaliczyć do pozycji 2202 CN, która obejmuje „wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009”. Stawka VAT powinna więc wynieść 23 proc.
Tak samo orzekł białostocki sąd. Przyznał, że produkty objęte pozycją 0404 mogą zawierać dodatek cukru lub innego środka słodzącego, ale nie mogą zawierać wsadu owocowego, a tak właśnie jest w tej sprawie. ©℗