Termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami, tj. ORD-U, nie zostanie przedłużony – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Obowiązek przekazywania ORD-U wynika z art. 82 ust. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Na złożenie tej informacji są trzy miesiące, licząc od zakończenia roku podatkowego, za który informacja ta jest sporządzana, czyli zasadniczo do końca marca. W ubiegłym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa minister finansów wydłużył termin na składanie ORD-U do końca piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który informacja ta jest sporządzana.
Na przesunięcie terminu nie mają też co liczyć przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku wypłacali za granicę należności opodatkowane u źródła. Pisaliśmy o tym w artykule „Podatek u źródła. IFT-2R bez przesunięcia terminu” (DGP nr 41/2021). Muszą oni do 31 marca 2021 r. przesłać informację IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku ministerstwo dwukrotnie przesunęło termin złożenia informacji IFT-2R: najpierw do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, a następnie do końca lipca 2020 r.
W standardowym terminie należy też sporządzić sprawozdanie finansowe, czyli również do końca marca. Tylko w przypadku organizacji non profit resort przewiduje niewielkie przesunięcie (patrz „Więcej czasu tylko dla organizacji non profit”; DGP nr 43/2021).
Wydłużony natomiast zostanie termin na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za 2020 r. Nie będzie trzeba tego robić do 31 marca, tylko do 30 czerwca 2021 r. W tym celu ma zostać wydane rozporządzenia, o czym pisaliśmy w artykule „Zmiana terminu dla CIT-8 w rozporządzeniu” (DGP nr 48/2021).