Pytanie zadała spółka zatrudniająca na umowę zlecenie programistów, którzy nie skończyli 26. roku życia. W każdej z zawartych z nimi umów zastrzegała, że w zamian za wypłacane wynagrodzenie będą jej przysługiwać wszelkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, jakie powstaną w związku z realizacją zlecenia.
Uważała, że przychody uzyskiwane przez młodych zleceniobiorców będą zwolnione z podatku, a ona sama nie będzie musiała jako płatnik potrącać zaliczek na PIT od wypłacanego wynagrodzenia.