Pytanie zadała spółka zatrudniająca na umowę zlecenie programistów, którzy nie skończyli 26. roku życia. W każdej z zawartych z nimi umów zastrzegała, że w zamian za wypłacane wynagrodzenie będą jej przysługiwać wszelkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, jakie powstaną w związku z realizacją zlecenia.
Uważała, że przychody uzyskiwane przez młodych zleceniobiorców będą zwolnione z podatku, a ona sama nie będzie musiała jako płatnik potrącać zaliczek na PIT od wypłacanego wynagrodzenia.
Powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, zgodnie z którym zwolnienie dotyczy m.in. przychodów z działalności wykonywanej osobiście, uzyskiwanych w ramach umowy zlecenia przez podatników, którzy nie skończyli 26. roku życia.
Spółka argumentowała, że jeśli twórca (w tym wypadku programista) tworzy w ramach umowy zlecenia utwór w rozumieniu prawa autorskiego i odpłatnie przenosi prawa majątkowe do niego na zleceniodawcę, to przychody z tego tytułu są przychodami z działalności wykonywanej osobiście.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że o odpowiedniej kwalifikacji przychodu dla celów podatkowych decyduje treść umowy, a nie jej nazwa. Jeżeli przedmiotem umowy są prawa autorskie, to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa – wyjaśnił.
Na poparcie swej wykładni przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1553/14).
Uznał więc, że wynagrodzenie młodych twórców zatrudnionych na umowę zlecenia nie jest zwolnione z podatku dochodowego, a spółka jako płatnik powinna potrącać od niego zaliczki na PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.836.2020.1.MM