Można odliczyć wydatki na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych zamontowanych w domku letniskowym, jeżeli służy on do mieszkania, a nie jedynie do zaspokajania potrzeb związanych z rekreacją i wypoczynkiem – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to właściciel działki rekreacyjnej, na której zgodnie z pozwoleniem został wybudowany dom letniskowy. Podatnik zapewnił, że budynek spełnia wszystkie wymogi całorocznego budynku mieszkalnego, konstrukcyjnie stanowi samodzielną całość i ma fundamenty, przez co jest na stałe związany z gruntem.
Pytanie dotyczyło tego, czy wydatek na instalację fotowoltaiczną do takiego budynku można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że z preferencji mogą korzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Jednocześnie – przyznał – ani prawo budowlane, ani przepisy podatkowe nie zawierają definicji „domu letniskowego”.
– Z wykładni systemowej można wywieść, że w pojęciu budynku mieszkalnego mieści się także pojęcie budynku mieszkalnego letniskowego – stwierdził organ. Wskazał, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych.
Co do zasady jednak, o tym, czy budynek można uznać za letniskowy czy mieszkalny, decyduje jego przeznaczenie – stwierdził dyrektor KIS. Dlatego podkreślił, że dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem.
Dyrektor KIS odwołał się też do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Utrwaliło się w nim stanowisko, że dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych tylko wtedy, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela i jego bliskich, służąc tym samym zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas taki dom należy uznać za letniskowy – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.932.2020.2.KC