Ten sam organ będzie udostępniał pozostałym izbom administracji skarbowej dane o rachunkach finansowych polskich rezydentów, które przekazała wcześniej strona amerykańska.
Zakłada tak projekt najnowszego rozporządzenia ministra finansów funduszy i polityki regionalnej. Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie z 24 października 2017 r. (Dz.U. poz. 394).