Spytała o to firma, która każdemu pracownikowi, któremu urodzi się dziecko, przekazuje upominek w postaci kocyka oraz body dziecięcego z logo firmy. Prezent stanowi formę gratulacji, uhonorowania pracownika z okazji ważnego w jego życiu zdarzenia. Firma dodała, że nie wyklucza, iż w przyszłości może wręczać prezenty również z innych okazji niezwiązanych z wykonywaniem pracy, tak jak np. ślub pracownika.
Dotychczas traktowała baby gift jako dodatkowe świadczenie ze stosunku pracy, więc pobierała od tego niego zaliczkę na PIT. Powzięła jednak wątpliwości, czy postępuje prawidłowo. Doszła bowiem do wniosku, że tego typu prezenty powinna traktować jak darowiznę, podlegającą przepisom innej ustawy ‒ o podatku od spadków i darowizn.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że jeżeli prezent dla pracownika stanowi formę gratulacji, uhonorowania ważnej okazji, która nie ma związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami, to co do zasady podlega on opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, wartość wręczanych pracownikom prezentów (np. z okazji ślubu lub narodzin dziecka) nie stanowi przychodu ze stosunku pracy.
Dyrektor potwierdził tym samym, że na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem ani z odprowadzeniem zaliczki na PIT od takiego świadczenia.
Podobne stanowisko zaprezentował również we wcześniejszych interpretacjach, m.in. z 30 stycznia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.598.2018.1.PR) i z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011. 74.2019.1.MU).
Przypomnijmy, że w sytuacji gdy darowizna pochodzi od osoby niespokrewnionej z podatnikiem, zaliczanej do III grupy podatkowej, kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł. Obejmuje wszystko, co dostaliśmy w darowiźnie od danej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat. Jeśli jest to rzecz, to pod uwagę bierze się jej wartość rynkową. ©℗
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 2 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD.