Spytała o to firma, która każdemu pracownikowi, któremu urodzi się dziecko, przekazuje upominek w postaci kocyka oraz body dziecięcego z logo firmy. Prezent stanowi formę gratulacji, uhonorowania pracownika z okazji ważnego w jego życiu zdarzenia. Firma dodała, że nie wyklucza, iż w przyszłości może wręczać prezenty również z innych okazji niezwiązanych z wykonywaniem pracy, tak jak np. ślub pracownika.
Dotychczas traktowała baby gift jako dodatkowe świadczenie ze stosunku pracy, więc pobierała od tego niego zaliczkę na PIT. Powzięła jednak wątpliwości, czy postępuje prawidłowo. Doszła bowiem do wniosku, że tego typu prezenty powinna traktować jak darowiznę, podlegającą przepisom innej ustawy ‒ o podatku od spadków i darowizn.