Wartość każdej z dostaw wynosiła 100 000 euro. Klient wynajął spedytora, który ma zorganizować transport towarów dla firmy X do jej magazynu pod Londynem, a dla firmy Y do jej magazynu pod Belfastem. Koszt transportu towarów został wliczony w ich cenę. Towary wywożone do Anglii (Wielka Brytania) zostały objęte w Polsce procedurą celną. Spółka 18 lutego 2021 r. otrzymała komunikat elektroniczny IE-599 podpisany przez urząd wywozu potwierdzający zakończenie procedury wywozu i wyprowadzenia towarów będących przedmiotem dostawy do Anglii z obszaru celnego UE (Polski). Klient wystawił 10 lutego faktury dokumentujące dostawy towarów zarówno do Anglii, jak i Irlandii Północnej. Ponadto na udokumentowanie dostawy do Irlandii Północnej spółka posiada oryginał listu przewozowego CMR podpisanego przez nabywcę. Firma z Irlandii Północnej w transakcji posłużyła się numerem VAT UE z prefiksem „XI” i ten numer znajduje się na wystawionej dla niej fakturze. Klient ma wydruk z VIES potwierdzający status kontrahenta jako podatnika VAT UE w Irlandii Północnej. Spółka dysponuje również korespondencją handlową (e-mailową) z klientem dotyczącą szczegółów zamówienia. Klient zebrał te dokumenty 23 lutego 2021 r. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym i podatnikiem VAT UE. Jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, a właściwa dla niej jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Klient płaci VAT i zaliczki na CIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Pomiędzy spółką a jej kontrahentami nie istnieją żadne powiązania. Jak u klienta powinny być rozliczone na gruncie VAT i CIT te dostawy do Anglii i Irlandii Północnej?
TEMAT: Transakcje z podmiotami z Wielkiej Brytanii