Komunikat MF oznacza, że płatnicy zryczałtowanego podatku od osób prawnych (podatku u źródła) nie mogą liczyć na przesunięcie tego terminu tak, jak to było w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że wówczas ministerstwo dwukrotnie przesunęło termin złożenia informacji IFT-2R: najpierw do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, a następnie do końca lipca 2020 r.
Tym razem resort nie zdecydował się na taki krok. Zgodził się natomiast na wydłużenie czasu na składanie CIT-8, CIT-8AB i informacji o cenach transferowych (TPR). Stąd odpowiednie zmiany ustawowe – uchwalone w ubiegłym tygodniu przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Poinformowaliśmy o tym wczoraj w artykule „Więcej czasu na CIT-8 i informację o cenach transferowych” (DGP nr 40/2021). Nowelizacja została skierowana teraz do Senatu (druk sejmowy nr 860).
Jeśli idzie o informację IFT-2R, to płatnikom pozostał niespełna miesiąc na jej złożenie.
– Termin 31 marca 2021 r. na złożenie informacji IFT-2R dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się 31 grudnia 2020 r. – przypomniało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Zwróciło zarazem uwagę na to, że od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składają tę informację do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
Resort przypomniał też, że podmioty, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się przed 31 grudnia 2020 r., powinny złożyć IFT-2R do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, wymienionego w par. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2371 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. Miały one na to czas do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego płatnika.