Komunikat MF oznacza, że płatnicy zryczałtowanego podatku od osób prawnych (podatku u źródła) nie mogą liczyć na przesunięcie tego terminu tak, jak to było w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że wówczas ministerstwo dwukrotnie przesunęło termin złożenia informacji IFT-2R: najpierw do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, a następnie do końca lipca 2020 r.
Tym razem resort nie zdecydował się na taki krok. Zgodził się natomiast na wydłużenie czasu na składanie CIT-8, CIT-8AB i informacji o cenach transferowych (TPR). Stąd odpowiednie zmiany ustawowe – uchwalone w ubiegłym tygodniu przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Poinformowaliśmy o tym wczoraj w artykule „Więcej czasu na CIT-8 i informację o cenach transferowych” (DGP nr 40/2021). Nowelizacja została skierowana teraz do Senatu (druk sejmowy nr 860).