Dostawa do Szwajcarii nie jest sprzedażą wysyłkową w rozumieniu ustawy o VAT i nie wymaga podania kodu SW – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który sprzedał kamery internetowe do Szwajcarii. Zamówienie zrealizował za pomocą Poczty Polskiej bez odprawy celnej eksportowej. Na fakturze doliczył 23 proc. VAT.
Sądził, że powinien oznaczyć transakcję w JPK_V7 symbolem SW właściwym dla sprzedaży wysyłkowej. Wprawdzie w rozporządzeniu ministra finansów z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) mowa jest o dostawach w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT, ale zdaniem przedsiębiorcy intencje ustawodawcy były szersze. W jego ocenie oznaczenie SW dotyczy każdej sprzedaży wysyłkowej poza terytorium kraju, jeżeli doliczony został polski VAT. Chodzi więc także o zamówienia wysyłkowe realizowane poza Unię Europejską, które nie przejdą indywidualnej odprawy eksportowej – twierdził przedsiębiorca.
Sądził natomiast, że nie musi oznaczać sprzedaży do Szwajcarii symbolem GTU_06. Z rozporządzenia z 15 października 2019 r. wynika bowiem, że oznaczenie to dotyczy wyłącznie sprzedaży urządzeń elektronicznych i ich części określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Nie ma wśród nich kamer internetowych.
Dyrektor KIS stwierdził, że przedsiębiorca nie powinien podać w JPK_V7 nie tylko oznaczenia GTU_06, ale także symbolu SW. Oznaczenie to dotyczy bowiem wyłącznie sprzedaży wysyłkowej do innego kraju unijnego, zgodnie z rozporządzeniem z 15 października 2019 r. oraz z art. 23 ustawy o VAT – wyjaśnił.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.694.2020.2.WR