Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się przedsiębiorca, który zamawiał papier do drukarki. Wartość zamówienia wyniosła 400 zł. Dostawa miała nastąpić w ciągu 15 dni. Kontrahent wystawił zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na którym znalazły się dane jak na paragonie.
Przedsiębiorca był więc zdania, że wolno mu potraktować potwierdzenie zamówienia jak fakturę uproszczoną i odliczyć VAT. Podkreślił, że jedyna różnica sprowadza się do tego, iż zamiast numeru paragonu fiskalnego (który zgodnie z objaśnieniami ministra finansów z 16 października 2020 r. jest numerem jednoznacznie identyfikującym paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną) ma numer potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Numer ten został automatycznie nadany przez system. Zdaniem podatnika zatem tego rodzaju potwierdzenie powinno być traktowane tak samo, jak paragon wystawiony na kwotę do 450 zł.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił tego stanowiska. Stwierdził, że potwierdzenie zamówienia pełni jedynie funkcję informacyjną, ma na celu powiadomić kontrahenta o przyjęciu do realizacji złożonego zamówienia. Nie powoduje natomiast obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku ani nie daje prawa do jego odliczenia. Dowodem zawarcia transakcji oraz dowodem księgowym będzie dopiero paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł (uznany za fakturę uproszczoną) – podkreślił organ.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 9 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.825.2020.2.KO