W 2020 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ok. 20 tys. interpretacji indywidualnych. To ponad 17 tys. mniej niż jeszcze pięć lat temu.

Znacząco spadła też liczba porad na infolinii KIS. W ubiegłym roku podatnicy wykonali tylko 1,33 mln rozmów telefonicznych, czyli o prawie 360 tys. mniej niż rok wcześniej. Mniej było też rozmów na czacie, za to chętniej korzystano z porad e-mailowych.
Wynika tak z opublikowanej właśnie informacji o działalności Krajowej Informacji Skarbowej w 2020 r.
Interpretacje indywidualne
W sumie w 2020 r. dyrektor KIS wydał 20 270 interpretacji indywidualnych czyli o ok. 800 mniej niż rok wcześniej, o ok. 4,3 tys. mniej niż dwa lata wcześniej i aż niemal 17,5 tys. mniej niż pięć lat temu.
Tendencja spadkowa utrzymuje się od lat, co widać na wykresie (patrz infografika).
Wydane w ub.r. interpretacje dotyczyły najczęściej pytań z zakresu VAT (prawie 9,9 tys.). Podatnicy pytali głównie o:
  • możliwość odzyskania podatku naliczonego, w szczególności związanego z inwestycjami dofinansowanymi przez UE,
  • opodatkowanie czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • opodatkowanie dostaw nieruchomości zabudowanych,
  • skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
W następnej kolejności były pytania o podatki dochodowe: PIT (6,7 tys. wydanych interpretacji) i CIT (2,6 tys.).
Nie zawsze z odpowiedzią
W 73 proc. przypadków dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika przedstawionym we wniosku o interpretację (14,8 tys. interpretacji na 20,3 tys. wszystkich wydanych). W pozostałych uznał, że podatnik się myli (5,4 tys.).
Nie zawsze podatnicy dostawali odpowiedzi na swoje pytania. Prawie 3,8 tys. razy ich wnioski pozostały bez rozpatrzenia, ponad 1,5 tys. razy spotkały się z odmową wszczęcia postępowania, a prawie 800 razy zakończyły się umorzeniem postępowania.
Natomiast 277 razy dyrektor KIS postanowił zastosować w danej sprawie interpretację ogólną i w związku z tym odstąpił od wydania interpretacji indywidualnej.
Odwołania i skargi
Podatnicy rzadziej składali do sądów skargi na interpretacje. W 2020 r. zrobili tak ponad 1 tys. razy, natomiast rok wcześniej zaskarżyli 1620 interpretacji.
W 2020 r. zaskarżyli również 210 postanowień odmownych i umarzających.
W tym samym czasie wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego 308 skarg kasacyjnych na wyroki I instancji (czyli wojewódzkich sądów administracyjnych) dotyczące interpretacji i inne rozstrzygnięcia w tym zakresie.
Natomiast dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej złożył 766 skarg kasacyjnych, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem sądu wojewódzkiego.
WIS
Z danych wynika, że w 2020 r. dyrektor KIS wydał prawie 8,7 tys. decyzji w sprawie wiążących informacji stawkowych i prawie 3,7 tys. innych rozstrzygnięć (np. o odmowie wydania WIS, o odmowie wszczęcia postępowania).
O wiążącą informację stawkową można występować od listopada 2019 r., przy czym wydane WIS-y wiążą organy podatkowe (i tym samym dają ochronę podatnikowi) dopiero od 1 lipca 2020 r. (odkąd weszła w życie nowa matryca stawek VAT).
Telefon, e-mail i czat
Tak jak w poprzednich latach najwięcej pytań zadawanych drogą telefoniczną dotyczyło: VAT (443 tys.) i PIT (316 tys.).
Chętniej, bo ponad 77,2 tys. razy podatnicy korzystali z porad e-mailowych. Było to o 32 tys. więcej niż rok wcześniej.
Krajowa Informacja Skarbowa obsługuje też czat (od 23 czerwca 2017 r.). Jednak w ubiegłym roku przejściowo usługę zawieszono (od 15 stycznia do 18 maja). W pozostałym okresie przeprowadzono 24,4 tys. rozmów, co oznacza spadek w stosunku do 2019 r. o ponad 9 tys. rozmów.
Należy pamiętać, że zastosowanie się do wytycznych przekazanych telefonicznie, e-mailem bądź na czacie nie chroni podatnika w sytuacji, gdyby udzielone tą drogą informacje okazały się błędne. Takie zabezpieczenie dają tylko: interpretacja indywidualna, interpretacja ogólna oraz objaśnienia podatkowe ministra finansów.
Jak działa Krajowa Informacja Skarbowa