W przypadku darowizny środków pieniężnych, warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia jest udokumentowanie przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na jego rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Tylko w ten sposób zapewni się bezpieczeństwo obrotu, eliminując próby dokonania wpłaty na rzecz samego siebie środków niewiadomego pochodzenia i nadania tej czynności pozoru wykonania umowy darowizny – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji indywidualnej.

Co ważne organ stanął na przeciwnym stanowisku niż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 lipca 2019 r. (sygn. II FSK 2620/17). Sąd wówczas w analogicznej sprawie orzekł na korzyść podatnika.

Sprawa będąca przedmiotem interpretacji indywidualnej dotyczyła podatnika, który otrzymał od babci darowiznę pieniężną w kwocie 20 tys. zł. Pieniądze te zostały mu, na podstawie umowy darowizny, przekazane w gotówce, do ręki. Następnego dnia podatnik wpłacił otrzymane pieniądze na swój rachunek bankowy. Ponadto złożył w wymaganym 6-miesięcznym terminie do urzędu skarbowego deklarację SD-Z2 wraz z załącznikami w postaci umowy darowizny oraz potwierdzenia wpłaty kwoty darowizny na konto bankowe. Tłumaczył, że przelew środków z konta darczyńcy był niemożliwy, gdyż babcia jako osoba w podeszłym wieku (94 lata) zamieszkująca na wsi, nie posiada konta bankowego, nie posługuje się bankowością internetową. Z uwagi na stan zdrowia nie mogła również udać się na odległą o kilka kilometrów od jej miejsca zamieszkania pocztę i dokonać przekazu pocztowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił mu jednak prawa ze skorzystania ze zwolnienia z podatku uzasadniając to tym, że darowizna nie była przekazana przez darczyńcę przelewem lub przekazem pocztowym.

Wobec powyższego podatnik postanowił wystąpić z pytaniem do dyrektora Dyrektor KIS czy poprzez osobiste wpłacenie darowanej w gotówce i przekazanej mu przez darczyńcę do ręki kwoty pieniężnej na swój indywidualny rachunek bankowy i przedłożenie stosownego potwierdzenia operacji spełnił warunek z art. 4a ust. 1 pkt 2 w postaci "udokumentowania otrzymania (środków pieniężnych) dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy", a tym samym może skorzystać ze zwolnienia podatkowego jako osoba najbliższa wobec darczyńcy?

W odpowiedzi dyrektor KIS wskazał, że taka forma przekazania darowizny nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem niezbędnym bowiem jest udokumentowanie przez obdarowanego otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Podkreślił również, że przesłanka wyrażona we wspomnianym przepisie nie jest tylko wymogiem technicznym, ale jest jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Dodał również, że bez znaczenia były tutaj motywy, jakimi kierowały się strony darowizny decydując się na przekazanie darowizny w formie gotówki.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.79.2020.3.MZ