Jeśli czynny podatnik VAT wynajmuje swój prywatny majątek, a sam nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca i nie widnieje w CEIDG, to najemca nie musi płacić czynszu na rachunek widniejący w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, by zaliczyć ten wydatek do podatkowych kosztów.

Najemca nie ma też obowiązku składania zawiadomienia ZAW-NR o wpłacie na rachunek spoza białej listy VAT. Istotne jest bowiem to, że wynajmujący nie występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162).
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wcześniej podobne stanowisko zaprezentował w interpretacjach z 5 marca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.602.2019.2.PB) oraz z 12 marca 2020 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010. 499.2019.4.ANK).
Chodzi o funkcjonujący od września 2019 r. elektroniczny wykaz podatników VAT zwany potocznie białą listą. Wiążą się z nim ściśle przepisy sankcyjne (art. 22p ustawy o PIT i art. 15d ustawy o CIT). Wynika z nich, że jeżeli płatność między przedsiębiorcami za transakcję, której jednorazowa wartość przekracza 15 tys. zł, nie trafi na rachunek na białej liście, to wydatek nie może być kosztem uzyskania przychodu, chyba że nabywca zawiadomi urząd skarbowy w ciągu 7 dni (w czasie pandemii – 14 dni) na druku ZAW-NR o płatności poza białą listę.
Powstało pytanie, co w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT wynajmuje przedsiębiorcy swój majątek prywatny, a wartość umowy przekracza 15 tys. zł.
Gdy weszła w życie nowelizacja, resort finansów zaprezentował pogląd, że jeśli wynajmujący jest zarejestrowanym przedsiębiorcą w rozumieniu prawa przedsiębiorców, to czynsz powinien zawsze trafiać na rachunek widniejący na białej liście. – Wprawdzie potocznie nazywamy to najmem prywatnym, ale mówimy przecież o podatniku VAT czynnym – bo tylko takiego podatnika dotyczą regulacje o zapłacie na rachunek z wykazu. Nie jest tak, że ta sama osoba występuje w jednych transakcjach jako podatnik VAT czynny, a w drugich jako podatnik VAT zwolniony. Jeżeli ktoś jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, to dotyczą go regulacje o wykazie, nawet jeżeli świadczy usługi zwolnione z VAT – tłumaczył 10 grudnia 2019 r. w wywiadzie udzielonym DGP Zbigniew Makowski, wicedyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów.
Wniosek o interpretację złożyła spółka, która wzięła w dzierżawę grunt. Jego właścicielka jest czynnym podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowana jako przedsiębiorca, nie widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pomimo że znajduje się na białej liście jako podatnik VAT czynny, to nie ma tam podanego żadnego jej rachunku bankowego. Twierdzi bowiem, że wynajmuje grunt jako majątek prywatny i ma tylko prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
Spółka chciała się upewnić, czy mimo to będzie mogła zaliczyć wydatek z tytułu czynszu dzierżawnego (co miesiąc ponad 15 tys. zł) do kosztów podatkowych.
Dyrektor KIS to potwierdził. Uznał, że w tym wypadku do płatności nie będą stosowane sankcje z art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Skoro więc czynsz jest płacony w celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, to może być uznany za koszt uzyskania przychodu – podsumował.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 19 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.492.2020.2.AP