Emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz innej organizacji pożytku publicznego niż w ubiegłym roku, powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać go do swojego urzędu skarbowego. Wynika tak z nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123).

Związane jest to z inną zmianą – w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Takie osoby do końca lutego powinny otrzymać z ZUS informację PIT-11A. W takiej sytuacji emeryt lub rencista składa samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Pisaliśmy o tym „Zmiany w informacjach przekazywanych przez ZUS” (DGP nr 30/2021).
W wypełnionym przez skarbówkę zeznaniu jest już podana organizacja pożytku publicznego, do której ma trafić 1 proc. PIT. Jest to ta sama OPP, którą świadczeniobiorca wybrał rok wcześniej (pod warunkiem, że nadal figuruje ona na liście takich organizacji).
Jeżeli więc emeryt lub rencista chce przekazać 1 proc. PIT tej samej organizacji, co w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.
Podatnik może ją zmienić również poprzez zalogowanie do usługi Twój e-PIT, wprowadzenie modyfikacji i wysłanie zeznania. Może też złożyć zeznanie w formie papierowej lub elektronicznie i tam też podać inną organizację.
W tym roku ZUS przekazuje druk PIT-40A tylko emerytom i rencistom, u których suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku. W rocznym rozliczeniu PIT-40A ZUS również jednak nie wskazuje OPP. Jeśli emeryt lub rencista zechce wesprzeć daną organizację kwotą swojego 1 proc. PIT, wypełnia PIT-OP i wysyła to oświadczenie bezpośrednio do urzędu, lub składa zeznanie. ©℗