Związane jest to z inną zmianą – w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Takie osoby do końca lutego powinny otrzymać z ZUS informację PIT-11A. W takiej sytuacji emeryt lub rencista składa samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Pisaliśmy o tym „Zmiany w informacjach przekazywanych przez ZUS” (DGP nr 30/2021).
W wypełnionym przez skarbówkę zeznaniu jest już podana organizacja pożytku publicznego, do której ma trafić 1 proc. PIT. Jest to ta sama OPP, którą świadczeniobiorca wybrał rok wcześniej (pod warunkiem, że nadal figuruje ona na liście takich organizacji).