Usługi te są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i lit. b ustawy o VAT. Przepis ten jest odpowiednikiem art. 135 ust. 1 lit. g dyrektywy VAT.
Pojawiają się jednak – jak twierdzi resort finansów – wątpliwości co do prawidłowego sposobu opodatkowania takich czynności. Dlatego w trakcie konsultacji MF chce zebrać informacje, co mieści się w usłudze zarządzania funduszami i jaki powinien być zakres zwolnienia z VAT.
W ustawie o VAT ani w dyrektywie nie ma definicji zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że mogą to być różne usługi, np. w zakresie:
  • administracyjnego zarządzania i prowadzenia rachunkowości funduszy (wyrok w sprawie C-169/04 Abbey Nationa),
  • doradztwa inwestycyjnego (wyrok w sprawie C-275/11 GfBk).
Ponadto dla celów zwolnienia z VAT niezbędne jest, aby usługi spełniały funkcje zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a więc przykładowo polegały na wprowadzaniu do obrotu oraz administrowaniu samymi przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania.
MF chce więc zebrać możliwie dużo informacji, opinii i komentarzy dotyczących praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.
Konsultacje trwają 14 dni, licząc od 17 lutego, czyli do 3 marca. Opinie wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na adres: konsultacjevat.zarzadzaniefi@mf.gov.pl. ©℗