– Spółki te, jako podatnicy CIT, nie mogą kontynuować uproszczonej metody rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, nawet jeśli w tej formie rozliczali się dotąd ich wspólnicy – wskazuje Maria Ratajczyk, konsultantka ds. prawa podatkowego w kancelarii PragmatIQ.
Mechanizm zaliczek uproszczonych polega na tym, że płaci się je co miesiąc w stałej wysokości. Do wyliczenia zaliczki przyjmuje się dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu rocznym złożonym: