Od ponad dwóch lat nie trzeba odrębnie zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o wyborze i rezygnacji z zaliczek uproszczonych na dany rok. W kłopocie mogą jednak znaleźć się spółki komandytowe i ich wspólnicy.

– Spółki te, jako podatnicy CIT, nie mogą kontynuować uproszczonej metody rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, nawet jeśli w tej formie rozliczali się dotąd ich wspólnicy – wskazuje Maria Ratajczyk, konsultantka ds. prawa podatkowego w kancelarii PragmatIQ.
Mechanizm zaliczek uproszczonych polega na tym, że płaci się je co miesiąc w stałej wysokości. Do wyliczenia zaliczki przyjmuje się dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu rocznym złożonym:
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok lub
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok o dwa lata (jeśli w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy podatnik nie wykazał dochodu).
Zaliczka uproszczona stanowi więc 1/12 kwoty podatku należnego wykazanego w odpowiednim zeznaniu.
Komandytowe za dwa lata
Spółki komandytowe, które wskutek nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123) stały się podatnikami CIT, nie będą mogły jednak w tym roku korzystać z tego uproszczenia i to nawet jeśli dotychczas zaliczki uproszczone wpłacali ich wspólnicy.
Przepisy nie pozwalają bowiem na korzystanie z uproszczonej formy wpłacania zaliczek przedsiębiorcom, którzy w poprzednich latach nie wykazali w zeznaniu podatku należnego.
– Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku spółek komandytowych, które stają się podatnikami CIT dopiero w 2021 r. – tłumaczy Maria Ratajczyk.
To oznacza, że spółki powinny wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości ustalonej na podstawie bieżących dochodów.
– Spółki komandytowe będą mogły przejść na zaliczki uproszczone dopiero w 2023 r., ponieważ dopiero wtedy będzie możliwe ustalenie 1/12 podatku dochodowego wykazanego przez spółkę w zeznaniu podatkowym, które złoży ona po raz pierwszy dopiero w 2022 r. za 2021 r. – wskazuje ekspertka.
Dodaje, że jeżeli w 2021 r. spółka komandytowa stosować będzie przepisy ustawy o CIT dopiero od 1 maja br. (czyli pierwsze zeznanie CIT będzie obejmowało okres ośmiu miesięcy), to wysokość zaliczki na podatek dochodowy do zapłaty w 2023 r. zostanie obliczona jako 1/8 podatku wykazanego w tym zeznaniu.
Prostsze, lecz mniej korzystne
Natomiast wspólnicy spółek komandytowych powinni – zdaniem Marii Ratajczyk – zastanowić się nad kontynuowaniem w 2021 r. uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli osiągają także dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w innej formie (np. jednoosobowo, w formie spółki jawnej czy spółki cywilnej).
Może się bowiem okazać, że ten sposób opłacania zaliczek – mimo że wygodniejszy – nie będzie już dla nich korzystny podatkowo.
– Przy kalkulacji wysokości zaliczek uproszczonych bierze się bowiem pod uwagę dochody z ubiegłych lat ze wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również dochody ze spółek komandytowych – zwraca uwagę Maria Ratajczyk.
Dopiero w zeznaniu
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 r. nie ma już obowiązku pisemnego zawiadamiania do 20 lutego urzędu skarbowego o wyborze ani o rezygnacji z zaliczek uproszczonych.
Zawiadamia się o tym urząd dopiero w zeznaniu składanym za dany rok podatkowy.
– To akurat dobre rozwiązanie dla podatników, bo jeżeli w trakcie roku okaże się, że metoda uproszczona jest dla nich niekorzystna, to mogą szybko przekalkulować zaliczki należne według ogólnych zasad i rozliczyć je za wcześniejsze miesiące wraz z należnymi odsetkami za zwłokę (jeśli takie powstaną). A po zakończeniu roku podatnik wykaże w zeznaniu, że nie wybrał wpłacania zaliczek w formie uproszczonej – wskazuje Maria Ratajczyk.
Dochód rozlicza spółka komandytowa
Przypomnijmy również, że wspólnicy spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT, którzy osiągają dochody wyłącznie z udziału w tej spółce, nie wpłacają już samodzielnie zaliczek na podatek dochodowy. Od momentu bowiem uzyskania przez nią statusu podatnika CIT, tj. od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. (jeśli zdecydowano o odroczeniu stosowania przepisów) przestają uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej, a zaczynają osiągać dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Od tej pory to spółka jako płatnik oblicza za nich podatek i wpłaca go do urzędu skarbowego.
– Jeśli więc do tej pory wspólnicy stosowali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, to od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r.) po prostu zaprzestaną ich odprowadzania – wskazuje ekspertka z kancelarii PragmatIQ.
Ważne Spółki komandytowe będą mogły przejść na zaliczki uproszczone dopiero w 2023 r., ponieważ dopiero wtedy będzie możliwe ustalenie 1/12 podatku dochodowego wykazanego przez spółkę w zeznaniu podatkowym