Zdaniem doradców podatkowych wyrok NSA (sygn. akt II FSK 2048/18) jest przełomowy. Właśnie zostało opublikowane jego pisemne uzasadnienie. Orzeczenie dotyczy komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) będących podatnikami CIT. Od 1 stycznia br. taki status uzyskały też spółki komandytowe (lub od 1 maja 2021 r. – jeśli spółka tak zdecyduje). Zdaniem ekspertów wyrok NSA można więc odnosić także do spółek komandytowych (SK), bo przepisy dotyczące opodatkowania komplementariuszy dotyczą zarówno spółek komandytowo-akcyjnych, jak i komandytowych.
– Zakładając, że sądy w kolejnych sprawach będą podzielać taką wykładnię, pozycja podatkowa komplementariuszy (a niewykluczone, że i komandytariuszy) również w spółkach komandytowych może być znacznie korzystniejsza, niż planował to od 1 stycznia br. resort finansów – komentuje Daniel Więckowski, doradca podatkowy i partner w kancelarii LTCA.