Firma deweloperska, która sprzedaje klientom wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne i użytkowe, np. garaże, powinna oznaczać transakcje w JPK_V7 symbolem GTU_10 – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Deweloper uważał inaczej. Wskazywał, że zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) oznaczenie GTU_10 dotyczy wyłącznie dostawy budynków, budowli i gruntów. Lokale mieszkalne i użytkowe nie należą do żadnej z tych kategorii, są co najwyżej częścią budynków. Sprzedaż, którą prowadzi spółka, nie powinna więc być dodatkowo oznaczana w JPK_V7.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Odwołał się do art. 3 ust. 2 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), który definiuje budynek jako posiadający fundamenty i dach „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych”. Garaże spełniają tę definicję. Dyrektor KIS wyjaśnił, że oznaczenie GTU_10 dotyczy też dostawy komórek lokatorskich i miejsc parkingowych. Symbol ten nie może być za to stosowany przy sprzedaży prawa do korzystania z miejsca parkingowego, bo na gruncie VAT nie jest to dostawa towaru, ale usługa.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2021 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.688.2020.2.MS