Spytała o to spółka zajmująca się wynajmem lokali użytkowych. Niektórzy najemcy są z nią powiązani w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten odwołuje się do definicji z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Wynika z nich, że powiązane są m.in. podmioty, na które znaczący wpływ wywiera np.: małżonek, krewny bądź powinowaty do drugiego stopnia osoby wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot. Tak właśnie było w tym przypadku, bo jeden z lokali był wynajmowany przez męża prezes spółki, kolejny – przez jej córkę, a trzeci – przez firmę kontrolowaną przez obojga małżonków.
Od października 2020 r. transakcje realizowane przez podmioty powiązane muszą być oznaczane w JPK_V7 symbolem TP. Wynika to z par. 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988). Spółka uważała jednak, że wymóg ten jej nie dotyczy, bo – jak argumentowała – dostaje z najmu relatywnie niewielkie kwoty (2,5 tys. zł, 13 tys. zł i 300 zł). Dyrektor KIS się z nią nie zgodził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.876.2020.2.KO