Informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej podatnicy podpiszą profilem zaufanym i wyślą przez CEIDG, natomiast PIT-28 i PIT-36 będą mogli sygnować podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia z 19 września 2017 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 52). Dzięki tym zmianom więcej dokumentów będzie można opatrywać podpisem elektronicznym (jego poszczególnymi rodzajami).
Chodzi tu przede wszystkim o informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z i PIT-16ZS). Podatnik opatrzy je podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (dostępnym w ramach e-dowodu) i wyśle je przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
Możliwość składania tych druków przez CEIDG pojawiła się przeszło rok temu (tj. od 1 stycznia 2020 r.), ale dopiero teraz będzie można to zrobić elektronicznie. Obecnie PIT-16Z można wysłać elektronicznie tylko przez Portal Podatkowy.
Z kolei zeznania PIT-28 (dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) oraz PIT-36 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu) przesyłane przez Portal Podatkowy będzie można opatrywać profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Dotychczas używało się do tego danych autoryzacyjnych. Zmiana ta ma związek z usługą Twój e-PIT i przygotowywaniem tych zeznań przez skarbówkę dla podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.
Nowe możliwości dotyczą też deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ) oraz o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS). Po zmianach będzie je można przesłać fiskusowi, sygnując je danymi autoryzacyjnymi (tj. przychodem z zeznania sprzed dwóch lat). ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – w konsultacjach