Spór dotyczył sumy ponad 2 mln zł. W sprawie wydanych zostało kilkadziesiąt urzędowych decyzji i wyroków sądowych. Po niekorzystnym dla przedsiębiorcy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 21 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 364/14) samobójstwo popełniła jego żona.

Departament Podatku Akcyzowego i Gier w Ministerstwie Finansów zbadał sprawę i uznał, że wszelkie decyzje wydawane w związku z nią były zgodne zarówno z prawem, jak i wyrokami sądów administracyjnych. Resort finansów zapewnił także, że obecnie wszelkie informacje o przedłużających się postępowaniach podatkowych są monitorowane na bieżąco. "Ponaglenia bądź zażalenia na przewlekłość działania organów podatkowych są analizowane, a w uzasadnionych przypadkach wyznaczane są terminy ich zakończenia" – czytamy w komunikacie.

Więcej o sprawie można przeczytać tutaj.