Podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które kontynuują prowadzenie handlu w naszym kraju, będą mogły liczyć na ułatwienia w kontaktach z fiskusem – wynika z najnowszego komunikatu Ministerstwa Finansów.

Resort poinformował w mediach społecznościowych, że pracuje nad likwidacją obowiązku ustanowienia przez brytyjskie firmy przedstawiciela podatkowego w Polsce. Zgodnie z art. 18c ustawy o VAT jest on odpowiedzialny za rozliczanie podatku od towarów i usług w imieniu i na rzecz pozaunijnego przedsiębiorstwa.
Problem powstał na początku 2021 r., gdy zakończył się okres przejściowy związany z brexitem i Wielka Brytania oficjalnie zaczęła być traktowana jako kraj pozaunijny. To oznaczało m.in., że tamtejsze firmy, które nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w żadnym z krajów Unii, a jednocześnie chcą nadal wykonywać w nich transakcje opodatkowane VAT, powinny ustanowić przedstawiciela podatkowego.
Wyjątkiem jest sytuacja przewidziana w art. 204 ust. 2 unijnej dyrektywy VAT, który pozwala krajom członkowskim na rezygnację z domagania się ustanawiania przedstawiciela podatkowego od pozaunijnej firmy, jeśli ma ona siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, z którym istnieje „instrument prawny dotyczący wzajemnej pomocy o zakresie podobnym do przewidzianego w dyrektywie 76/308/EWG oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1798 (2003)”. Na tej podstawie już obecnie część państw stosuje takie ułatwienie wobec firm norweskich, bo UE i Norwegia podpisały umowę o współpracy w sprawach podatkowych.
Długo wydawało się jednak, że wspomniany przepis dyrektywy nie będzie dotyczył Wielkiej Brytanii, bo przez większą część 2020 r. zanosiło się na zakończenie okresu przejściowego bez podpisania brytyjsko-unijnej umowy handlowej. Ostatecznie umowa została podpisana, a jej częścią stał się protokół o współpracy w sprawach podatkowych i celnych. To pozwoliło niektórym krajom członkowskim na rezygnację z domagania się ustanowienia przedstawicieli podatkowych od brytyjskich firm (np. Francja, Litwa, Irlandia).
Polska początkowo poinformowała, że taki obowiązek nie będzie dotyczył rozliczeń VAT za grudzień 2020 r., a teraz chce zrezygnować z niego na stałe. Najprawdopodobniej w tym celu zostanie wydane rozporządzenie, bo zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o VAT minister finansów może w nim określić listę przypadków, w których podatnik nie ma obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego.