Ulga na dziecko przysługuje osobom wychowującym dzieci. Odliczenia od podatku na dzieci mogą dokonać rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy.

Odpis na dziecko przysługuje:

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł .

Ulga podatkowa na dziecko przysługuje osobom faktyczne wykonującym władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Odliczenie z tytułu ulgi na dzieci nie przysługuje osobom, które posiadają władzę rodzicielską, ale jej faktycznie nie wykonują. Ulga na dziecko nie przysługuje także osobom sporadycznie utrzymującym kontakt z dzieckiem

Ulga na dziecko - progi dochodowe

W przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka progi dochodowe nie obowiązują - można dokonać odpisu na dziecko bez względu na wysokość zarobków.

MF informuje, że w przypadku posiadania jednego dziecka obowiązują następujące ograniczenia dochodowe:

  • jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
  • jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
  • jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Kwota ulgi na dziecko:

  • na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł).

Kwoty te się sumują. Oznacza to, że osoba posiadająca trójkę dzieci otrzyma ulgę na dziecko w wysokości 4 224,12 zł.

Jak odliczyć ulgę na dziecko

Odliczenia od podatku na dzieci dokonuje się w corocznym zeznaniu podatkowym.