Mały podatnik - kto to jest na gruncie ustaw o CIT, PIT i VAT? Z artykułu dowiesz się, kto może być uznany za małego podatnika w 2021 i z jakimi korzyściami wiąże się ten status.

Ustawodawca przewidział pewne ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców posiadających status małego podatnika. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku podatku od towarów i usług, a inaczej w przypadku podatków dochodowych. Nie każdy, kto posiada status małego podatnika VAT, będzie miał też status małego podatnika PIT lub CIT. W stosunku do tych podatków obowiązują inne limity przychodów, inne są tez korzyści z rozliczania się jako mały podatnik.

Mały podatnik - definicja

Mały podatnik to przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro (mały podatnik VAT) lub 2 mln euro (mały podatnik PIT i CIT).

Przeliczenia euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku, w zaokrągleniu do 1000 zł. Obecnie w przypadku VAT limit dla małego podatnika wynosi 5 418 000 zł, a w przypadku PIT i CIT 9 031 000 zł.

Inny limit małego podatnika VAT w wysokości 45 tys. euro (203 tys. zł) obowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego m.in. przedsiębiorstwo maklerskie lub zarządzającego funduszami inwestycyjnymi.

Mały podatnik VAT – przywileje

Mały podatnik może korzystać z przywilejów, które nie przysługują większym podmiotom. To możliwości:

  • rozliczania VAT metodą kasową
  • rozliczania VAT kwartalnie, a nie miesięcznie.

Metoda kasowa jest wyjątkiem od tej zasady, według której podatnik musi uregulować VAT w danym okresie rozliczeniowym bez względu na to, czy faktycznie otrzymał już zapłatę za fakturę. W metodzie kasowej VAT płaci się dopiero po otrzymaniu od kontrahenta zapłaty za towar lub usługę. Metoda kasowa wymaga rozliczania VAT w cyklu kwartalnym.

VAT kwartalny przysługuje jednak dopiero po roku rozliczania tego podatku. W okresie pierwszych 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT, obowiązkowe jest rozliczane VAT miesięcznie.

Mały podatnik VAT - limit 2021

Jak wspomnieliśmy, limit dla małego podatnika VAT w 2021 r. wynosi 5 418 000 zł. W roku 2020 było to 5 248 000 zł. Przepisy wyznaczające limit nie zmieniły się, nadal wskazują, że wynosi on 1,2 mln euro, zmienił się natomiast kurs euro. Średni kurs NBP z 1 października 2020 r., będący podstawą do ustalenia limitów, wynosi 4,5153 – to wzrost o ok. 14 groszy w porównaniu z poprzednik rokiem.

Mały podatnik a rozliczenie PIT 2021

Inne przywileje otrzymuje mały podatnik na gruncie podatków dochodowych. W przypadku PIT są to prawa do:

  • jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro,
  • kwartalnego, a nie miesięcznego opłacania zaliczek na PIT.

Amortyzacja podatkowa środków trwałych co do zasady jest zaplanowana na określony okres, w którym podatnik odlicza koszty uzyskania przychodu według określonej stawki. Mali podatnicy mogą jednak odstąpić od tej zasady i dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, do wysokości nieprzekraczającej 50 000 euro w ciągu roku. W 2021 r. limit ten w przeliczeniu na polskie złote 226 tys. zł. Ta metoda ma jednak zastosowanie wyłącznie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Podobnie przywileje zyskuje mały podatnik CIT. W przypadku tego podatku status ma jeszcze jedno, bardzo ważne znaczenie – jego posiadanie to jeden z warunków, by korzystać z preferencyjnej stawki CIT (9 proc. zamiast 19 proc.)