W takiej sytuacji przestaje mieć znaczenie udział obrotów z czynności, które zasadniczo są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasach, w całości obrotów ogółem u danego podatnika.
Ponad 80 proc.