Zgodnie z ustawą VAT przedsiębiorcy z branży gastronomicznej usług krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla i koksu mają obowiązek kupienia kas online. Pierwotnie miało to nastąpić 30 czerwca 2020 r. Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z tym skutków, które szczególnie dotknęły m.in. branżę gastronomiczną, resort finansów wydłużył czas na instalowanie kas online w tych branżach do 1 stycznia 2021 r.

Jak niedawno informowało Ministerstwo Finansów, przedsiębiorcy przygotowali się do zmiany, ponad 85 proc. punktów gastronomicznych zostało zaopatrzonych w odpowiednie urządzenia. Niemniej firmom, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji, resort pozwolił wnioskować o przedłużenie terminu na zakup kas. Należało w nich wskazać termin, w którym nastąpi zakup kasy.