Osoba, która przejmie po zmarłym kwoty związane ze spółdzielczym prawem do lokalu, zapłaci podatek od spadku, a nie PIT – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.
Chodziło o kobietę, która nabyła 30 lipca 2013 r. część spadku po ciotce, w tym należący do niej wkład mieszkaniowy. Spółdzielnia mieszkaniowa wypłaciła go jej. Przesłała też informację PIT-8C.
Reklama
Zdziwiło to spadkobierczynię, która była przekonana, że powinna zapłacić daninę od spadku, a nie PIT. Postanowiła więc upewnić się co do tego.
Izba skarbowa potwierdziła, że spółdzielnia postąpiła błędnie. Przypomniała, że dziedziczeniu nie podlegało spółdzielcze prawo do lokalu przynależne zmarłej, tylko związany z nim wkład mieszkaniowy. Jedynie on zresztą może być przedmiotem spadku, co wynika z art. 14 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) – wyjaśniła izba.
Spadkobierczyni powinna więc zapłacić daninę od spadku, a nie PIT – podsumowała.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 czerwca 2014 r. (nr ILPB2/436-48/14-5/MK).