Spytał o to rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a zarazem dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W maju 2020 r. kupił on w Niemczech używany kombajn zbożowy i po sprowadzeniu go do Polski wprowadził go do ewidencji środków trwałych.
Wykazał to w deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych i zapłacił podatek do 15. dnia następnego miesiąca, zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT.
Był zdania, że postąpił prawidłowo, bo – jak twierdził – kombajn nie spełnia definicji środka transportu zawartej w art. 38 unijnego rozporządzenia nr 282/2011. Wynika z niej, że środkiem transportu są nadające się do wykorzystania w celu transportu pojazdy mechaniczne i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca na miejsce. Natomiast kombajn służy do zbioru ziarna, a nie jego transportu – podkreślił rolnik. Wskazał, że do transportu wykorzystywany jest traktor z przyczepą.
Innego zdania był dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że każdy kombajn posiada zbiornik na zboże, który przynajmniej czasowo jest wykorzystywany do transportu. Powinien być więc postrzegany jako pojazd zaprojektowany i faktycznie nadający się do transportu rzeczy (zboża).
Dyrektor KIS uznał więc, że rolnik kupił środek transportu i powinien szybciej rozliczyć wenwątrzwspólnotowe nabycie. Zgodnie z art. 103 ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT powinien złożyć deklarację VAT-23 i zapłacić podatek już w ciągu 14 dni od dostarczenia maszyny przez kontrahenta.
Organ wyjaśnił, że art. 103 ust. 3 stosuje się w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia zarówno nowych środków transportu, jak i innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1–3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4 ustawy).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.488.2020.1.PG