W tym roku już po raz dwunasty rozstrzygnięto konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” otrzymały 63 urzędy wskazane przez przedsiębiorców. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim - 12, zachodniopomorskim – 6 oraz kujawsko-pomorskim – 5.

Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. W sumie wpłynęło ponad 25 tysięcy wypełnionych ankiet.

Oto lista wyróżnionych urzędów:

W tegorocznej edycji przedsiębiorcy wskazywali na profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Sugerowali też m.in. zwiększenie liczby dni w tygodniu z wydłużonym czasem pracy urzędów, uruchomienie kanału elektronicznego do porad video, ujednolicenie wydawanych interpretacji podatkowych dotyczących takich samych zagadnień, czy ograniczenie do minimum osobistego stawiania się w urzędzie.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2014”. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 12 lat temu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.