W 2021 r. wzrosną grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Dowiedz się, ile będą wynosić nowe stawki.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, wzrosną również kary przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Przypomnijmy, że w 2020 r. płaca minimalna wynosiła 2600 zł, natomiast w 2021 r. wzrośnie ona do 2800 zł.

Należy zwrócić uwagę, że wzrost płacy minimalnej oznacza także wzrost limitu, który kwalifikuje dane czyny do kategorii wykroczeń skarbowych.

Kiedy popełniamy wykroczenie skarbowe?

Wykroczenie skarbowe ma miejsce wtedy, gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w 2021 r. przewinienie skargowe będzie uznane za wykroczenie skarbowe, gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekroczyła 14.000 zł (5 x 2800 zł).

Warto wspomnieć, że wykroczenie skarbowe podlega grzywnie wymierzanej w granicach od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2021 r. grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie od 280 zł do 56 tys. zł.

Wykroczenia skarbowe mogą być karane mandatem. Zgodnie z k.k.s. może on zostać wymierzony w granicach od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia – w 2021 r. będzie to od 280 zł do 5600 zł.

Kary za wykroczenia skarbowe w 2021 r.

Grzywna

  • wymierzona przez urząd skarbowy mandatem – do 5600 zł
  • wymierzona nakazem przez sąd – do 28 tys. zł
  • wymierzona wyrokiem przez sąd – do 56 tys. zł

Kiedy popełniamy przestępstwo skarbowe?

Przestępstwo skarbowe w 2021 r. będzie miało miejsce między innymi wtedy, gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej przekroczy 14.000 zł (5 x 2800 zł).

Sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Oznacza to, że w 2021 r. 2021 r. stawka dzienna będzie mogła zostać orzeczona w granicach od 93,34 zł do 37.333,33 zł, natomiast kara grzywny granicach: od 866,70 zł do 24 960 960 zł

Kary za przestępstwa skarbowe w 2021 r.

Grzywna

  • wymierzona nakazem karnym – do 7 446 400 zł
  • wymierzona przez sąd wyrokiem – do 26 879 040 zł