Przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) coraz bliżej. 24 czerwca posłowie PO, PSL i SLD podczas II czytania w Sejmie opowiedzieli się za przyjęciem tych rozwiązań. Głosowanie dotyczące nowelizacji ustaw o PIT i CIT ma odbyć się w 26 czerwca.

Projekt nowelizacji obu ustaw o podatkach dochodowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. zostaną opodatkowane dochody uzyskiwane przez zagraniczne spółki kontrolowane przez polskich podatników. Celem tej zmiany jest uszczelnienie systemu podatkowego. Po wprowadzeniu zmian, jeśli spółka zagraniczna należąca do spółki polskiej nie będzie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej w tamtym kraju, to dochód tej zagranicznej spółki zostanie opodatkowany 19 proc. podatkiem w Polsce. Ustawa określa warunki, których spełnienie spowoduje uruchomienie powyższego mechanizmu opodatkowania. Podobne regulacje obowiązują w wielu krajach - w tym np. w Niemczech, Francji, USA, Kanadzie i Japonii.

Komisja Finansów Publicznych – podczas wcześniejszych prac - wprowadziła również modyfikacje w niektórych propozycjach zmian w ustawie o PIT i ustawie o CIT. Zdecydowała np. o uproszczeniu procedury dotyczącej małżonków, którzy wynajmują mieszkanie - obecnie, jeśli istnieje między nimi wspólność majątkowa, to przychód z najmu jest opodatkowany odrębnie przez każdego z nich. Małżonkowie mogą jednak złożyć oświadczenie, że chcą aby tylko jeden z małżonków był opodatkowywany z tytułu dochodów z najmu. Takie oświadczenie trzeba jednak składać co roku, co jest uciążliwe. Posłowie zaproponowali więc poprawkę, zgodnie z którą oświadczenie będzie można złożyć raz i będzie ono ważne aż do czasu, gdy małżonkowie zrezygnują z opodatkowania najmu przez jednego z nich.

Kolejna ważna modyfikacja dotyczy opodatkowania odsetek od lokat tworzonych w ramach rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych. Rząd chciał, aby odsetki od lokat tworzonych przy takich rachunkach były traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych i opodatkowane zryczałtowanym 19 proc. podatkiem Belki. Posłowie zdecydowali jednak, że odsetki od lokat tworzonych przy rachunkach służących do obsługi działalności gospodarczej będą traktowane jako przychód z tej działalności. W efekcie osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły np. skompensować z zyskiem z odsetek od lokat straty z działalności.

Projekt przewiduje również m.in. propozycje wprowadzenia nowych zwolnień podatkowych.