Pierwszy wzór (ZAW-R) będzie dotyczyć zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (zwanego potocznie estońskim CIT) oraz oświadczenia o podmiotach, w których prawa posiada udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego tym ryczałtem (czyli w systemie estońskim).
Ma to związek z nowelizacją z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2122). Na jej podstawie od 1 stycznia 2021 r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne będą mogły wybrać ryczałt od przychodów spółek kapitałowych. Rozwiązanie to polega na zapłacie CIT dopiero w momencie wypłaty zysków.