Wątpliwości miał hodowca ślimaków, który sprzedaje je zarówno w kraju, jak i za granicę.

Dyrektor poznańskiej izby wyjaśnił, że hodowli ślimaków nie zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej, bo nie zostały one wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy o PIT.

Przepis ten obejmuje: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Pozostałe hodowle i uprawy są klasyfikowane jako działalność rolnicza i dlatego są wyłączone z opodatkowania PIT – stwierdził dyrektor izby.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 maja 2014 r., nr ILPB1/415-315/14-2/IM.