Chów ślimaków jest działalnością rolniczą, a nie działem specjalnym produkcji rolnej – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.
Wątpliwości miał hodowca ślimaków, który sprzedaje je zarówno w kraju, jak i za granicę.
Dyrektor poznańskiej izby wyjaśnił, że hodowli ślimaków nie zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej, bo nie zostały one wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy o PIT.
Przepis ten obejmuje: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.
Pozostałe hodowle i uprawy są klasyfikowane jako działalność rolnicza i dlatego są wyłączone z opodatkowania PIT – stwierdził dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 maja 2014 r., nr ILPB1/415-315/14-2/IM.