Nawet jeśli kontrahent nie zapłacił za usługę, nie można uznać, że jej nie przyjął i że tym samym w ogóle nie doszło do jej wykonania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która postanowiła skorygować deklaracje VAT i nie uwzględniać w nich faktur wystawionych wcześniej za usługi prawnicze wykonane na rzecz spółki z siedzibą na Cyprze. Kobieta stwierdziła, że skoro nie dostała zapłaty, to nie doszło do wykonania usług. Słowem wystawione wcześniej faktury są bezskuteczne i nie wywołują żadnych skutków prawnych.
Gdy urząd nakazał jej zapłatę podatku od tych usług, podatniczka odwołała się do Izby Skarbowej w Warszawie. Izba uznała jednak, że w tej sprawie nie zaistniały żadne okoliczności, które uzasadniałyby korektę. Wyjaśniła, że brak zapłaty nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego.
Podatniczka zaskarżyła tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale sąd oddalił jej skargę. Uznał, że nie było podstaw do anulowania faktur za usługi na rzecz cypryjskiej spółki. Podatniczka usługi wykonała, faktury wystawiła, a jedynie cypryjska spółka za nie zapłaciła – stwierdził WSA.
W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego podatniczka nadal przekonywała, że brak zapłaty za usługi prawnicze oznacza, iż cypryjska spółka ich nie przyjęła. Tym samym w ogóle nie doszło do wykonania usług i nie było podstaw do wystawienia pierwotnych faktur. W przekonaniu podatniczki były one nieważne, a ich wystawienie było błędem.
NSA nie podzielił jednak jej zdania. W uzasadnieniu sędzia Marek Kołaczek wyjaśnił, że w przypadku usług prawniczych nie może być mowy o ich nieprzyjęciu. Usługi zostały wykonane, a jedynie brak jest zapłaty za nie. Nie można więc twierdzić, że do transakcji nie doszło i że wystawienie faktury pierwotnej było nieprawidłowe – stwierdził sedzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1070/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia