Od początku tego roku obowiązują zmienione zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT. Jak obecnie wygląda kwestia rozliczania dotacji i subwencji?
Obowiązek podatkowy zasadniczo powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od tej zasady są wyjątki, choć nie tak liczne jak przed nowelizacją. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT w przypadku dotacji, subwencji itd. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich otrzymania w całości lub części. Nie dotyczy to jednak wszystkich dotacji i subwencji, lecz jedynie tych, które – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy – mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
Jeżeli więc dotacja lub subwencja dotyczyć będzie np. kosztów ogólnych działalności podatnika, to nie należy jej ujmować w podstawie opodatkowania, nawet jeżeli mieć będzie pośredni wpływ na wysokość ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Wpływ pośredni jest niewystarczający do tego, aby taką dopłatę ująć w podstawie opodatkowania.
W podstawie opodatkowania znajdą się więc tylko takie dotacje czy subwencje, które spowodują obniżenie ceny świadczenia dla ostatecznych klientów. Tak może się stać przykładowo, gdy gmina dopłaci usługodawcy do cen biletów na imprezy rozrywkowe. Dzięki temu podmiot świadczący usługę może ją zaoferować publiczności za niższą cenę.
Ciekawe jest to, że w praktyce możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy dla jednego świadczenia obowiązek podatkowy powstanie w kilku różnych momentach, czasowo nawet dość odległych. Wyobraźmy sobie, że usługa zostanie wykonana w sierpniu, a podatnik będący usługodawcą otrzyma subwencję do ceny usługi w październiku. W takim wypadku obowiązek podatkowy w odniesieniu do świadczonej usługi powstanie oczywiście z chwilą jej wykonania, a więc w sierpniu, przy czym w tym momencie w podstawie opodatkowania nie zostanie ujęta kwota subwencji, gdyż nie została jeszcze otrzymana. Obowiązek podatkowy w stosunku do tej kwoty w naszym przykładzie pojawi się dopiero w październiku. Tym samym w stosunku do jednego świadczenia obowiązek podatkowy powstanie w dwóch różnych momentach.