Przedsiębiorca nie może odjąć całego VAT od ceny miejsca postojowego, na którym stawia samochód wykorzystywany zarówno w celach firmowych, jak i prywatnych. A co w sytuacji, gdy parkują tu także klienci firmy?
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wydatek na zakup miejsca parkingowego zalicza się do wydatków związanych z używaniem pojazdu, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT. Chcąc odliczyć 100 proc. podatku zawartego w cenie wykupionego miejsca, podatnik musiałby udowodnić, że wykorzystuje pojazd wyłącznie do działalności gospodarczej. W tym celu musiałby m.in. złożyć informację VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
Problem powstaje przy rozliczaniu VAT od kupionych kilku miejsc parkingowych w celu parkowania na nich zarówno aut z pełnym odliczeniem VAT, jak i z częściowym, a także z przeznaczeniem, że będą tu parkować także klienci firmy. W takiej sytuacji – według resortu – sposób rozliczenia podatku będzie zależał od właściwego przyporządkowania ponoszonych wydatków.
Co to oznacza w praktyce? Według Jarosława Ferdyna, doradcy podatkowego w Grupie Gumułka, podatnik musi ustalić, w jakim zakresie poniesiony wydatek dotyczy aut wykorzystywanych do użytku mieszanego (tu odliczeniu podlegałoby 50 proc.), a w jakim przeznaczonych tylko do działalności gospodarczej i aut klientów (pełne odliczenie).
Jeśli faktura np. za zakup czy najem opiewa na całą należność za wszystkie miejsca parkingowe, a do samochodów z ograniczonym prawem do odliczenia VAT nie jest przyporządkowane (zastrzeżone) konkretne miejsce (określona liczba miejsc), to w praktyce nie sposób ustalić, w jakim zakresie wydatek ten powinien dotyczyć tej kategorii pojazdów.
– Można by próbować przyjąć klucz podziału oparty np. na liczbie pojazdów należących do poszczególnej kategorii, które parkowane są na tych miejscach – podpowiada ekspert.
Zastrzega jednak, że to uproszczona metoda, która może nie odzwierciedlać rzeczywistego sposobu wykorzystania miejsc parkingowych.
Zdaniem Jarosława Ferdyna w takiej sytuacji najlepiej byłoby, gdyby podatnikowi udało się z góry przyporządkować (zastrzec) miejsca parkingowe do poszczególnych kategorii samochodów i na tej podstawie określić, jaka kwota VAT wynikająca z faktury odpowiada poszczególnym miejscom.
Załóżmy, że podatnik wykonuje jedynie czynności opodatkowane VAT. Posiada dwa auta z ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego oraz trzy z pełnym. W okolicach siedziby wynajmuje sześć miejsc parkingowych. Jedno z nich służyć ma klientom. Na koniec miesiąca podatnik otrzymuje fakturę za wynajem miejsc na kwotę 1230 zł brutto (w tym 230 zł VAT). Według Jarosława Ferdyna odliczeniu podlegałaby w takim wypadku kwota 191,67 zł (tj. 4/6 x 230 zł + 50 proc. x 2/6 x 230 zł).