Zatrudnienie kolejnych osób świadczących usługi specjalistyczne nie przekreśla możliwości opodatkowania w formie zryczałtowanej – wyjaśniła poznańska izba skarbowa.
O interpretację wystąpił dentysta zatrudniający jednego pracownika. Naczelnik urzędu skarbowego ustalił mu stawkę karty podatkowej w maksymalnej wysokości 1660,80 zł, przewidzianej dla usług świadczonych powyżej 96 godzin miesięcznie.
Stomatolog zamierzał przyjąć do pracy kolejne osoby i dlatego spytał izbę skarbową, czy nie straci z tego powodu prawa do karty podatkowej. Zastrzegł, że nowi pracownicy również będą wykonywać usługi specjalistyczne.
Dyrektor izby skarbowej potwierdził, że w takim wypadku podatnik nie naraża się na utratę możliwości rozliczania się w formie karty podatkowej.
Organ podatkowy wyjaśnił, że kartę podatkową mogą płacić podatnicy świadczący w ramach wolnego zawodu usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.). O tym, która profesja jest wolnym zawodem, mówi art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, wymieniając m.in. lekarzy stomatologów. Warunkiem jest, aby działalność – osobista lekarza – nie była wykonywana na rzecz podmiotów gospodarczych.
Dyrektor IS w Poznaniu wyjaśnił, że aby można było mówić o osobistym wykonywaniu zawodu, nie można świadczyć usług przy pomocy pracowników wykonujących czynności związane z jego istotą. Można natomiast zatrudniać osoby wykonujące usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy).
Dyrektor wskazał, że chodzi tu o czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne jednak do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. Zdaniem organu podatkowego nie muszą być to czynności wysoce specjalistyczne.
Organ podatkowy potwierdził, że zatrudnienie kolejnych osób świadczących usługi specjalistyczne nie wpłynie na wysokość stawki karty. Maksymalna, wynosząca 1660,80 zł, przewidziana dla usług świadczonych powyżej 96 godzin miesięcznie, dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej. Ustawa nie przewiduje zmiany stawki w razie zatrudnienia kolejnych osób świadczących usługi specjalistyczne.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 maja 2014 r., nr ILPB1/415-142/14-2/IM