Minister finansów Mateusz Szczurek odpowiada, że niektórych należności odzyskać nie sposób. Powodem jest udział w przestępstwach firm, które nigdy nie miały pieniędzy, które można wyegzekwować. Minister chwali się też rosnącą wykrywalnością oszustw podatkowych.

NIK stwierdził, że urzędy skarbowe często wydawały decyzje w sprawie zobowiązań podatkowych tzw. "słupom", czyli podmiotom, które w momencie egzekucji nie miały żadnego majątku lub były w stanie likwidacji. Zmniejszyła się też liczba kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe.

Izba postuluje między innymi szybsze wprowadzanie rozwiązań ułatwiających zwalczanie oszustw w VAT, które sprawdziły się w innych krajach i szybsze pozyskiwanie danych z wykorzystaniem technik informatycznych.