W ubiegłym roku urzędy skarbowe wypłaciły podatnikom prawie 211 mln zł z tytułu opóźnionych zwrotów VAT. To dwa razy więcej niż dwa lata temu i ponad trzy razy więcej niż w 2011 r.
Z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2012 r. z tego powodu wypłacono podatnikom 107 mln zł, a w 2011 r. – 62 mln zł.
Ubiegłoroczna kwota za nieterminowe zwroty VAT stanowiła 87 proc. wszystkich odsetek wypłaconych podatnikom przez urzędy skarbowe (w 2012 – 83 proc., w 2011 r. – 50 proc.).