Wynagrodzenie wypłacone osobie trzeciej z osobistych rachunków wspólników może być kosztem podatkowym spółki jawnej – stwierdził WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła trzech osób fizycznych, które wspólnie stworzyły wynalazek chroniony patentem. Dwie z nich prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Patent nie został wniesiony do spółki jako wartość niematerialna i prawna – korzysta ona z niego na podstawie umowy o wspólności prawa do uzyskania patentu. Zgodnie z nią spółka płaci trzeciemu współtwórcy wynalazku (temu, który nie jest wspólnikiem) stosowne wynagrodzenie.
Jeden ze wspólników spytał Izbę Skarbową w Łodzi, czy wypłaty te mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki, jeśli są one dokonywane z prywatnych kont bankowych wspólników.