Chodziło o spółkę, która planowała powierzenie pieniędzy powiązanej firmie z Wielkiej Brytanii. Sama dostawałaby od niej odsetki. Spółka spytała izbę, kiedy w związku z tym powstanie obowiązek podatkowy w VAT.

Izba odpowiedziała, że w ogóle nie powstanie on w Polsce. Zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 28b ustawy depozyt nieprawidłowy będzie opodatkowany w kraju siedziby zleceniobiorcy, czyli w tym wypadku w Wielkiej Brytanii.

Nie zwalnia to natomiast – dodała izba – z obowiązku ewidencjonowania takich usług, zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT. Wyjaśniła, że podatnik powinien stosować do nich odpowiednio art. 19a ust. 1–3 i ust. 8 ustawy. To oznacza, że usługa powinna zostać zewidencjonowana z chwilą wykonania usługi, albo z chwilą otrzymania za nią całości lub części zapłaty.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 kwietnia 2014 r. (nr ILPP4/443-583/13-8/ISN).