Podatnik, który chce uniknąć obowiązku korygowania kosztów, może skorzystać z faktoringu odwrotnego – wynika z wyroku WSA we Wrocławiu
Ponad rok temu weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym, mająca na celu przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Jeżeli podatnik nie ureguluje faktury w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności, wówczas nie może zaliczyć wynikającej z niej kwoty do kosztów podatkowych. Jeśli natomiast płatność została odroczona o więcej niż 60 dni, zapłata powinna nastąpić w terminie 90 od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury do kosztów podatkowych. W przeciwnym razie należy je skorygować. Oczywiście, po dokonaniu płatności, prawo do ich rozpoznania zostanie przywrócone.

Forma zapłaty