CIMA liczy obecnie 218 000 studentów i członków w 177 krajach świata. Tylko w ostatnim roku globalnej działalności Instytutu liczba nowych studentów przyrosła o blisko 30 tysięcy. W Polsce aktualnie zrzesza 2 700 studentów i członków, a każdego miesiąca przybywa kilkudziesięciu nowych słuchaczy. Coraz więcej nie tylko międzynarodowych, ale także polskich firm uważa, że jeśli ma zatrudnić specjalistę albo dyrektora finansowego, dodatkowy certyfikat staje się niezbędny – mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA w Polsce. Zaletą naszego programu nauczania jest jego wszechstronność – jest cennym źródłem wiedzy teoretycznej, jak i platformą wymiany najnowszych, sprawdzonych rozwiązań i praktyk biznesowych.

Opracowany przez CIMA Sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej 2015 stanowi odpowiedź na nasilające się obawy dotyczące rosnącego bezrobocia wśród młodych ludzi na całym świecie, koncentruje się na przekazaniu przyszłym profesjonalistom z branży finansowej umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom pracodawców. W trosce o adekwatność kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, Instytut włączył organizacje z całego świata. Badanie obejmowało szeroko zakrojone konsultacje z 60 ekspertami w dziedzinie rekrutacji i rozwoju kariery, spotkania „przy okrągłym stole” z ponad 200 pracodawcami w 13 krajach oraz ankietę przeprowadzoną wśród 3000 przedstawicieli najważniejszych firm i organizacji m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, RPA i Malezji i Polski.

Badanie dowiodło, że pracodawcy wymagają następującego zestawu kompetencji: podstawowe umiejętności rachunkowe i finansowe, operatywność oraz zdolności interpersonalne i przywódcze. Powyższe informacje odegrały zasadniczą rolę przy opracowywaniu zaktualizowanego programu nauczania. Do Sylabusa Kwalifikacji dodano także nowe obszary tematyczne i zintegrowane studia przypadków odnoszące się do rachunkowości biznesowej, takie jak zarządzanie „big data” czy transformacja roli pionów finansowych.

Polskiej premierze Sylabusa towarzyszył panel dyskusyjny pt. „Edukacja przyszłego pokolenia liderów biznesu i branży finansowej”, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkoły Głównej Handlowej, Business Centre Club oraz firm z sektora bankowości i IT. Podczas panelu dyskusyjnego omówiono liczne przyczyny, które wpływają na wysokie bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych. Wskazywano przede wszystkim na problem przeładowania studiów teoretyczną wiedzą i brak umiejętności jej praktycznego zastosowania przez samych studentów. W zgodnej opinii uczestników debaty należy doprowadzić do konsolidacji procesu edukacyjnego i uwzględnienia w nim sytuacji występujących w praktyce zawodowej.