Tym samym szef resortu finansów przedstawił swoją interpretację art. 41 ust. 12 ustawy o VAT(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), który umożliwia zastosowanie obniżonej stawki podatku w przypadku montażu szaf wnękowych i mebli do zabudowy w mieszkaniach do 150 m kw. i domów jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m kw. Kwesta ta była przedmiotem wielu sporów przed sądami administracyjnymi.

W wydanym dokumencie minister wyjaśnił, że trwała zabudowa meblowa jest objęta stawką 8-proc., jeśli jej demontaż spowoduje uszkodzenie mebli i pomieszczenia. Z tym, że uszkodzeniem nie będzie pozostawienie otworów montażowych w ścianie czy podłodze.

Według ministra przykładem trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa kuchenna wykonana z cegły klinkierowej zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana.