Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która wystąpiła do katowickiej Izby Skarbowej o interpretację przepisów ustawy o izbach i urzędach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1267 z późn. zm.). Ze względu na to, że przedsiębiorstwo jest powiązane kapitałowo i osobowo z inną spółką, miało wątpliwości, czy powinno rozliczać się w małym (Urząd Skarbowy w Rzeszowie) czy w dużym urzędzie, wyspecjalizowanym w obsłudze niektórych osób prawnych (Podkarpacki Urząd Skarbowy).
Izba odmówiła wydania interpretacji. Stwierdziła, że istotą indywidualnej interpretacji podatkowej jest rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca prawidłowo postrzega skutki prawne przedstawionego przez niego stanu faktycznego albo przyszłego zdarzenia. Izba uznała, że pytanie spółki nie ma związku z powstaniem lub wysokością jej zobowiązań podatkowych i dlatego nie można wydać w tej sprawie interpretacji.
Spółka złożyła skargę do sądu, powołując się na art. 14b ordynacji podatkowej. Wynika z niego, że minister finansów na indywidualny wniosek zainteresowanego wydaje interpretację przepisów prawa podatkowego. Spółka była zdania, że ustawa o izbach i urzędach skarbowych należy do tych przepisów.
Dodała, że wcześniej inne izby skarbowe odpowiadały na podobne pytania podatników. Jako przykład podała pismo dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (z 16 lutego 2010 r., nr ILPB1/415-1261/09-4/AG).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, że izba słusznie odmówiła wydania interpretacji. Orzekł, że przez przepisy podatkowe należy rozumieć ustawy podatkowe (np. o PIT, CIT, VAT) i przepisy wykonawcze do nich, które określają przede wszystkim podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatkowe. Natomiast pytanie spółki, mimo że ma dla niej znaczenie, to – w ocenie WSA – nie dotyczy obowiązków podatkowych.
NSA zgodził się z tym rozstrzygnięciem. Wskazał, że przepisy, których interpretacji domagała się spółka, mają charakter procesowy, regulujący zasady ustrojowe urzędów skarbowych. Sędzia Maciej Jaśkiewicz dodał, że nawet jeśli inne izby skarbowe wydały interpretację, odpowiadając na pytanie podatnika w zakresie właściwości urzędów, to nie oznacza to, że NSA ma sankcjonować taką praktykę.
Pytanie musi mieć związek z powstaniem lub wysokością zobowiązań podatkowych. Nie może dotyczyć przepisów regulujących zasady ustrojowe działania urzędów skarbowych
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 892/12.