Nabycie udziałów w celu umorzenia nie jest czynnością wykonywaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem nie podlega opodatkowaniu. Bez znaczenia jest, czy wynagrodzenie jest w formie pieniężnej, czy rzeczowej.
Sprawa rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dotyczyła spółki kapitałowej, która planowała dobrowolne umorzenie udziałów za wynagrodzeniem, którym miała być nieruchomość. Spółka powzięła wątpliwość, czy od przekazania składników majątku trwałego na rzecz wspólnika powinna zapłacić VAT.
WSA orzekł, że nie można takiej czynności uznać za opodatkowaną. Zwrócił uwagę na to, że ma ona charakter incydentalny i nie stanowi przedmiotu działalności spółki. To, że posiada ona status podatnika VAT, nie może – zdaniem sądu – powodować automatycznego rozciągnięcia skutków podatkowych na całą strefę jej aktywności.