Izba Skarbowa w Poznaniu przypomina, że od 1 stycznia 2007 r. nabycie spadku przez osoby z najbliższej rodziny korzysta z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabyte w drodze dziedziczenia rzeczy lub prawa majątkowe przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Jak podkreślają pracownicy poznańskiej izby skarbowej, warunkiem koniecznym dla zastosowania tego zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia nabycia spadku w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

- Termin ten liczony jest od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu, a nie od daty otrzymania odpisu postanowienia - tłumaczą urzędnicy.

Dodają, że postanowienie uprawomocnia się po upływie 21 dni od daty rozprawy. Do zgłoszenia nabycia spadku nie jest wymagane załączanie postanowienia o nabyciu spadku.

Dokonanie zgłoszenia po upływie miesięcznego terminu powoduje, że spadkobierca traci prawo do zwolnienia, a nabycie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Ważne!

Zgłoszenia nabycia spadku dokonuje się na druku SD-Z1, który można uzyskać w każdym urzędzie skarbowym lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów